تماس

Mansions logo
Contact baghvila360
0930.00.66.360
0912.00.30.360

BaghVila360 Address

شعبه 1: اتوبان کرج، جنوب پل کردان، جاده قدیم کرج هشتگرد، دور برگردان تهراندشت، نرسیده به پمپ بنزین تهراندشت، دفتر “باغ ویلا 360”..

برای لوکیشن شعبه اول، در ویز، یا گوگل مپ، این واژه را جستجو کنید: باغ ویلا دات کام

لینک لوکیشن شعبه یک
https://goo.gl/maps/HeHmyvZkhP2C96Su9


شعبه 2: اتوبان کرج، جنوب پل کردان، جاده قدیم کرج هشتگرد، تهراندشت، سرخاب، 200 متر پایین تر از امامزاده جواد، دفتر “باغ ویلا 360”

برای لوکیشن شعبه دوم، در ویز، یا گوگل مپ، این واژه را جستجو کنید: BaghVila360

لینک لوکیشن شعبه دو
https://goo.gl/maps/F9vFSxspM4L2

Mansions Network


وبسایت عمارت
http://www.Mansions.ir

کانال تلگرام عمارت
https://telegram.me/Mansions360

اینستاگرام عمارت
https://www.instagram.com/Mansions360

پشتیبانی آنلاین و چت تلگرام

https://telegram.me/NikiPink

Mansions Real Estate